Բնագրից դո՛ւրս գրիր \(3\)-ական գոյական, բայ և ածական: Բառերը դուրս գրի՛ր այնպես, ինչպես նշված է տեքստում:
 
գոյականբայածական