Առաջադրանքներ

1. Տեքստի լրացում

Բարդություն հեշտ

1
2. Դուրս գրել բառերը

Բարդություն հեշտ

1.8
3. Միացնել առած-ասացվածքները և շարունակել պատմությունը

Բարդություն հեշտ

2
4. Հոգնակի և եզակի թիվ

Բարդություն միջին

3.2
5. Հոմանիշ և հականիշ

Բարդություն միջին

3
6. Բարդ և ածանցավոր բառեր

Բարդություն բարդ

4.5

Թեստեր

1. Վարժանք

Բարդություն միջին

8

Նյութեր ուսուցչի համար