Բարդության աստիճանը
00:15:00

Առաջադրանքների ցանկ:

8Մ.
1. Տեքստի լրացում 1Մ.
2. Դուրս գրել բառերը 1.8Մ.
3. Միացնել առած-ասացվածքները և շարունակել պատմությունը 2Մ.
4. Հոգնակի և եզակի թիվ 3.2Մ.