ա) Բնագրից դո՛ւրս գրիր \(4\) բարդ բառ և բաժանի՛ր բաղադրիչների:
 
Բարդ բառարմատ
հոդակապ         
արմատ
ա
ա
ա
ա
 
 
բ) Բնագրից դո՛ւրս գրիր \(3\) ածանցավոր բառ: