Բնագրում գտի՛ր և գրի՛ր տրված բառերի`

ա) հոմանիշները
 
Բարևել - 

մարտիկ - 

նժույգ - 
 
 
բ) հականիշները
 
փակ -
 
սկսվել -
 
դժվար -