Գրի՛ր տրված բառերի՝
 
ա) եզակին
 
զինվորներ -
 
ականջներ -
 
քաջեր -
 
շորեր -
 
բ) հոգնակին
 
ռունգ -
 
ձի -
 
վրան -
 
հրամանատար -