Կարդա՛ և լրացրո՛ւ բաց թողնված տառերը:
 
Մի անամ քիթը, լեզուն, ականջներն ու աքերը որոշեցին առանձին ապրել, և լքելով մարուն` ճամա ընկան:
Գնացին, գնացին, հասան մի մեծ թաավորության ու սկսեցին աշխատանք փնտրել: Ականջները գործ գտան պալատում: Նրանք իրենց լսածը հաղորում էին թագավորին, բայց շատ հաճախ նրանց լսածը չէր համապատասխանում իրականությանը: Եվ թագավորը վռնդեց նրանց` ասելով, որ ավելի լավ է մեկ անգամ տեսնել, քան տասն անգամ լսել: Ականջների փոխարեն գործի անցան աչքերը, բայց թագավորը նրանց էլ վռնդեց, քանի որ սրանք էլ լսելու ընունակ չին և միայն տեսածով էին բավարարվում:
 
Քիթը, հեռու լսողությունից ու տեսողությունից, խանվում էր բոլորի գործերին: Իսկ լեզուն մոլորվել-մնացել էր. ոչ ոք չէր հասկանում նրան. բլբլում, հա բլբլում էր: Եվ մոլորված` նրանք հետ դարան մարդու մոտ: Մարդը ներեց նրանց և ասաց, որ այսուհետ ճամփա ընկնեն միայն գլխի հետ:
Ըստ Պ. Մարտիրոսյանի
  
111.jpg
Աղբյուրները
«Հայոց լեզվի հարցարաններ կրտսեր դպրոցականների համար» ձեռնարկ (Ա. Գալստյան, Ռ. Խարազյան. Ա. Բալայան, Եր., Էդիթ Պրինտ, 2010, 196 էջ)
https://t3.ftcdn.net/jpg/01/81/77/88/500_F_181778818_VH3G403KIGFf0DGkdmISJ84GtxZLuHpG.jpg