Առաջադրանքներ

1. Տեքստի լրացում

Բարդություն հեշտ

1
2. Առած-ասացվածքներ

Բարդություն հեշտ

1
3. Դուրս գրիր գոյական, ածական, բայ, շաղկապ

Բարդություն միջին

2.4
4. Լուծիր հանելուկները

Բարդություն միջին

3
5. Բառերը փոխարինել հոմանիշներով և հականիշներով

Բարդություն բարդ

3
6. Հոմանիշներ ու հականիշներ

Բարդություն բարդ

4

Թեստեր

1. Վարժանք

Բարդություն միջին

7.4

Նյութեր ուսուցչի համար