Տրված նախադասություններում ընդգծված բառերը փոխարինի՛ր`
 
ա) հոմանիշներով
 
Սկսեցին աշխատանք փնտրել :
 
Լսածը հաղորդում էին թագավորին :
 
Լքելով մարդուն` նրանք ճամփա ընկան :
 
բ) հականիշներով
 
Հաճախ լսածը չէր համապատասխանում  իրականությանը:

Մարդը ներեց նրանց :

Միայն տեսածով էին բավարարվում :