Լուծի՛ր հանելուկները:
 
քիթ և աչքեր
  
լեզու
  
ականջներ
  
 
Քեզ հետ են, մունջ են,
Կարծես խխունջ են,
Բայց խոսք ու հնչյուն
Իսկույն կփնջեն:                          
Իրար նման երկու քույր,
Իսկ մեջտեղը` մի բլուր:                         
 
Դրանից անուշ,
Դրանից դառը
Ոչինչ չի տեսել
Դեռ այս  աշխարհը: