Բնագրում գտի'ր և գրի'ր տրված բառերի`
 
 
ա. հոմանիշները
  
հայտնել -
 
վտարել -
 
ըմբռնել -
 
ակն -
  
  
բ. հականիշները
  
առաջ -
 
միասին -
 
մոտիկ -
 
հրավիրել -