Բարդության աստիճանը
00:15:00

Առաջադրանքների ցանկ:

7.4Մ.
1. Տեքստի լրացում 1Մ.
2. Առած-ասացվածքներ 1Մ.
3. Լուծիր հանելուկները 3Մ.
4. Դուրս գրիր գոյական, ածական, բայ, շաղկապ 2.4Մ.