Հիմնական սկզբունքները
Վերհիշենք ԻմԴպրոց կայքում միավորների կուտակման հիմնական սկզբունքները։
 • Յուրաքանչյուր առաջադրանքը կատարելու համար կարելի է վաստակել որոշակի քանակի միավորներ (♦)։ Առաջադրանքին կից տեսանելի է, թե քանի միավոր է հնարավոր վաստակել առավելագույնից։

  Screenshot_1.png
   
 • Բոլոր միավորները, որոնք աշակերտը վաստակել է «Առարկաներ» բաժնում, տեսանելի են նրա հանրային պրոֆիլում։ Այդ միավորները վերջինիս անձնական հաջողություններն են։ 
 • Իր դասարանի առարկաների առաջադրանքների կատարման համար աշակերտի վաստակած միավորները դառնում են «թոփային», այսինքն հայտնվում են ԻմԴպրոց կայքի ԹՈՓ-ում։
 • «Առարկաների խմբագրում» ուսուցչի կողմից ստեղծված «Առարկայի» միավորներն ավելանում են ԹՈՓ-ին։  
 • ԹՈՓ-ում ավելանում են միայն այն դասարանի առարկաների առաջադրանքների կատարման համար վաստակած միավորները, որտեղ գրանցված է Աշակերտը։
Ուշադրություն
Ինչպե՞ս համոզվել, որ Ձեր «Առարկայի» միավորները կմասնակցեն ԹՈՓ-ին:
 
Ծրագրի հրապարակման ժամանակ Դուք նշում եք, թե ո՞ր դասարանների համար եք այն հրապարակում։ Այն դասարանները, որոնց համար Դուք հրապարակում եք ծրագիրը, կարող են կատարել առաջադրանքները և ԻմԴպրոց կայքի ԹՈՓ-ում կուտակել միավորներ։ 
 
Screenshot_21.png
 
Ինչպե՞ս դիտել ուսուցչի «Առարկայի» ԹՈՓ-ը
ԻմԴպրոց կայքի ԹՈՓ-ում առկա է «Առարկա» զտիչը։ Այժմ այդ զտիչում կարելի է գտնել «Առարկաների խմբագիր» գործիքի միջոցով ուսուցչի կողմից ստեղծված «Առարկան»։
Օրիանակ, Դուք ուզում եք տեսնել Համադասարանցիների ԹՈՓ-ն ըստ Ձեր առարկայի։
 1. Մուտք գործեք «ԹՈՓ» 1_topi_zvezda.png բաժին։
 2. Ընտրեք «ԹՈՓ համադասարանցիներ»։
 3. Ձեր ուսումնական հաստատությունն ու երկիրն ավտոմատ կընտրվեն։
 4. Ընտրեք դասարանը/խումբը։
Ձեր առջև է ընտրված դասարանի ԹՈՓ-ը՝ ըստ բոլոր առարկաների։ Ստորև բերված օրինակում ցուցադրված է «ԻմԴպրոց» ուսումնական հաստատության \(7\)Ա դասարանի ԹՈՓ-ը՝ ըստ բոլոր առարկաների, իսկ ավելի կոնկրետ՝ «Հանրահաշիվ, \(7\)-րդ դասարան», «Հայոց լեզու, \(7\)-րդ դասարան» և այլն։
 
 1. Եթե Դուք ուզում եք տեսնել դասարանի ԹՈՓ-ը միայն Ձեր առարկայից, ապա կիրառեք լրացուցիչ «Առարկա» զտիչը։
նկար1.1.png

Դուք կտեսնեք, որ ցուցակում առարկաները բաժանված են երկու կատեգորիաների՝
 1. Դպրոցի առարկաները (սրանք «Առարկաների խմբագիր բաժնում Ձեր ստեղծած առարկաներն են)։
 2. ԻմԴպրոց կայքի առարկաները (սրանք ԻմԴպրոց կայքի առարկաներն են)։
 3. Ընտրեք Ձեր առարկան։
նկար2.png 
 
Եվ այսպես, ստորև բերված նկարում ցուցադրված է «ԻմԴպրոց» ուսումնական հաստատության \(7\)Ա դասարանի ԹՈՓ-ը՝ ըստ «Հանրահաշվի օլիմպիադա, \(7\)-րդ դասարան» առարկայի։ Դուք տեսնում եք աշակերտների ցուցակը՝ ըստ «Հանրահաշվի օլիմպիադա, \(7\)-րդ դասարան» առարկայի միավորների (♦) քանակի։ Յուրաքանչյուր աշակերտի անվան դիմաց նշված է տվյալ առարկայից վաստակած միավորների քանակը։ 

նկար3.png
 
Ուշադրություն
«ԹՈՓ» բաժնում աշխատելու հիմնական սկզբունքները վերհիշելու համար կարդացեք ՏՀՏ գրագիտության «Նորարար» դասընթացի «Մոտիվացիոն գործընթացը, աշակերտի անհատական աշխատանքը» թեման։