Ընտրեք «Ճիշտ է»/«Սխալ է»՝
 
1. Պրեզենտացիոն ռեժիմն աշխատում է «Առարկաներ» բաժնի բոլոր առաջադրանքներում:
 
 
2. Պրեզենտացիոն ռեժիմում կարելի է առաջադրանքը լուծելու համար ինտերակտիվ գրատախտակի մոտ կանչել մեկ կամ մի քանի սովորողների։