Յուրաքանչյուր պնդման համար նշել «ճիշտ է» կամ «սխալ է»:
 
«ԻմԴպրոց» կայքում «Ուսուցիչ» կարգավիճակը.

Ուսուցչի նույնականացման գործընթացը շատ կարևոր է, քանի որ ապահովում է ԻմԴպրոց կայքում գրանցված աշակերտների և ուսուցիչների անձնական տվյալների անվտանգությունը:
 
 
«ԻմԴպրոց» կայքում «Ուսուցիչ» կարգավիճակը.

Միանգամից թույլ է տալիս տեսնելու աշակերտների արդյունքները: