Ձեր առջև են դասարանում «ԻմԴպրոց» կայքի փորձարկման գլխավոր փուլերը։

Պատուհանում գրեք փուլին համապատասխանող համարն՝ ըստ հերթականության:
 
ԻմԴպրոց կայքի անվճար փորձարկաման մեկնարկը. աշակերտներին \(30\) օրով կտրվի ընդլայնված հասանելիություն ԻմԴպրոց կայքի ողջ հնարավորություններին։                                                                                                          
«Ստուգողական աշխատանքներ» բաժնում տնային և (կամ) ստուգողական աշխատանքների հանձնարարում դասարանին։               
Ուսուցչի կողմից ՏՀՏ գրագիտության «Նորարար» դասընթացի ամբողջական յուրացում։    
«Ստուգողական աշխատանքներ» գործիքի օգնությամբ դասարանի առաջադիմության վերջնարդյունքի չափում։    
Դասարանի գրանցումը՝ \(5-15\) աշակերտ: