Դասարանների ԹՈՓ
ՏՀՏ գրագիտության «Նորարար» դասընթացի այս թեմայում մենք արդեն դիտարկել ենք ԹՈՓ-երի առաջին մակարդակը՝ համադասարանցիների ԹՈՓ-ը։
 
ԹՈՓ-երի հաջորդ մակարդակն է դասարանների ԹՈՓը՝ դպրոցում (ուսումնական հաստատությունում)։
 
classmates-working-together_1098-2588.jpg O6I1ZR0.jpg
 
Դպրոցում դասարանների ԹՈՓ-ը կարող է կիրառվել՝
 • ուսումնական պլանով նախատեսված դասարանային գործունեության ժամանակ,
 • աշակերտների հետ տարաբնույթ արտադասարանային աշխատանքների ընթացքում․ օլիմպիադաների, մրցույթների, փառատոնների կազմակերպման և իրականացման ընթացքում,
 • դասղեկի պարտականությունների իրականացման ժամանակ։
Դպրոցի դասարանների ԹՈՓ-ը միտված է դասարանի կոլեկտիվ աշխատանքին, յուրաքանչյուր աշակերտի ներառմանը աշխատանքում, կոլեկտիվի համախմբմանը։
 
Դպրոցում դասարանների ԹՈՓ-ը կարող է կիրառվել՝   
 • ԻմԴպրոց կայքում մի քանի դասարաններ գրանցած ակտիվ ուսուցչի կողմից,
 • միաժամանակ մի քանի ակտիվ ուսուցիչների կողմից,
 • ուսումնական հաստատության ղեկավարության կողմից, եթե այդ ուսումնական հաստատության մեկ կամ մի քանի ուսուցիչներ օգտվում են ԻմԴպրոց կայքից։
Ուշադրություն
Ինչքան շատ ուսուցիչներ և դասարաններ են գրանցված ԻմԴպրոցում, այնքան ավելի հետաքրքիր են դպրոցի դասարանների ԹՈՓ-ում կազմակերպած մրցույթները, այնքան ավելի բազմաբնույթ միջոցառումներ կարելի է կազմակերպել ԻմԴպրոց կայքի ԹՈՓ-երի կիրառմամբ։
Դպրոցի դասարանների ԹՈՓ-ի զտիչների օգնությամբ ցանկացած օգտատեր կարող է տեսնել՝
 • Բոլոր դասարանների ԹՈՓ-ը՝ բոլոր առարկաներից,
 • Զուգահեռ դասարանների ԹՈՓ-ը բոլոր առարկաներից,
 • Զուգահեռ դասարանների ԹՈՓ-ը միևնույն առարկայից,
 • Բոլոր դասարանների ԹՈՓ-ը՝ մեկ առարկայից:
Դուք մուտք եք գործել ԻմԴպրոց կայքի «ԹՈՓ» բաժինը 1_topi_zvezda.png։
 
Ուշադրություն
Նախ համոզվեք, որ ծանոթ եք ԻմԴպրոց կայքում միավորների կուտակման հիմնական սկզբունքներին (կարող եք կարդալ հետևյալ հղումով․ «ԻմԴպրոց կայքում ինչպե՞ս է կառուցված համադասարանցիների ԹՈՓ-ը»).
Բոլոր դասարանների ԹՈՓ-ը՝ բոլոր առարկաներից
Screenshot_12.png
 1. Համոզվեք, որ ընտրել եք դպրոցի դասարանների ԹՈՓ-ը
 2. Ձեր ուսումնական հաստատությունն ու երկիրն ավտոմատ կընտրվեն
 3. Համոզվեք, որ ընտրված է «Բոլոր դասարանները» տարբերակը
 4. Համոզվեք, որ ընտրված է «Բոլոր առարկաները» տարբերակը
Դուք գտնվում եք Ձեր ուսումնական հաստատության բոլոր դասարանների բոլոր առարկաների ԹՈՓ-ում։ Այստեղ ավտոմատ կուտակվում են բոլոր միավորները, որոնք աշակերտը հավաքում է «Առարկաներ» բաժնից՝ կատարելով իր դասարանի համար նախատեսված առաջադրանքները։
 
Օրինակ՝
 • \(1\)Ա-ի համար հաշվարկվում են «Մաթեմատիկա, \(1\)-ին դասարան», «Ռուսաց լեզու, \(1\)-ին դասարան» և այլն, առարկաների միավորները;
 • \(9\)Ա-ի համար հաշվարկվում են «Հանրահաշիվ, \(9\)-րդ դասարան», «Երկրաչափություն, \(9\)-րդ դասարան», «Ռուսաց լեզու, \(9\)-րդ դասարան» և այլն, առարկաների միավորները;
 • \(5\)Բ-ի համար հաշվարկվում են «Մաթեմատիկա, \(5\)-րդ դասարան», «Ռուսաց լեզու, \(5\)-րդ դասարան» և այլն, առարկաների միավորները։
Այսպիսով, ուսումնական հաստատության բոլոր դասարանները կարող են մրցել ընդհանուր ԹՈՓ-ում՝ ըստ ուսումնական ծրագրի յուրացման որակի և ճիշտ կատարած առաջադրանքների և թեստերի քանակի։
 
Աշակերտը վարկանիշին կարող է հետևել ինքնուրույն՝ ուսուցչի աջակցությամբ կամ առարկայական մասնագետների նախաձեռնությամբ կամ դասղեկների նախաձեռնությամբ և աջակցությամբ։
Զուգահեռ դասարանների ԹՈՓ-ը բոլոր առարկաներից
Screenshot_12_1.png
 1. Համոզվեք, որ ընտրել եք դպրոցի դասարանների ԹՈՓ-ը
 2. Ձեր ուսումնական հաստատությունն ու երկիրն ավտոմատ կընտրվեն
 3. Ընտրեք Ձեզ հետաքրքրող դասարանը, օրինակ՝ «\(5\)-րդ դասարան»
 4. Համոզվեք, որ ընտրված է «Բոլոր առարկաները»
Դուք գտնվում եք Ձեր ուսումնական հաստատության բոլոր \(5\)-րդ դասարանների բոլոր առարկաների ԹՈՓ-ում։ 
 
Վերևի նկարում տեսնում ենք, որ ուսումնական հաստատությունում գրանցված է երկու \(5\)-րդ դասարան։ Այս ԹՈՓ-ում ավտոմատ կուտակվում են այն միավորները, որոնք \(5\)-րդ դասարանի աշակերտները վաստակում են՝ կատարելով իրենց դասարանի համար նախատեսված առաջադրանքներ այնպիսի առարկաներից, ինչպիսիք են «Մաթեմատիկա, \(5\)-րդ դասարան», «Ռուսաց լեզու, \(5\)-րդ դասարան» և այլն։
 
Այսպիսով, զուգահեռ դասարանները կարող են մրցել իրենց ուսումնական ծրագրի յուրացման որակով և ճիշտ կատարած առաջադրանքների և թեստերի քանակով։
 
Մի դասարանը կարող է մարտահրավեր նետել մյուս դասարանին՝ ինքնուրույն կամ դասղեկների աջակցությամբ։
Զուգահեռ դասարանների ԹՈՓ-ը միևնույն առարկայից
Screenshot_12_2.png
 1. Համոզվեք, որ ընտրել եք դպրոցի դասարանների ԹՈՓ-ը։
 2. Ձեր ուսումնական հաստատությունն ու երկիրն ավտոմատ կընտրվեն։
 3. Ընտրեք Ձեզ հետաքրքրող դասարանը, օրինակ՝ «\(5\)-րդ դասարան»։
 4. Ընտրեք առարկան, օրինակ՝ «Մաթեմատիկա»։
Դուք գտնվում եք Ձեր ուսումնական հաստատության բոլոր \(5\)-րդ դասարանների «Մաթեմատիկա, \(5\)-րդ դասարան» առարկայի ԹՈՓ-ում։
 
Այսպիսով, զուգահեռ դասարանները կարող են մրցել ընտրված առարկայի ուսումնական ծրագրի յուրացման որակով և ճիշտ կատարած առաջադրանքների և թեստերի քանակով։
 
Մի դասարանը կարող է մարտահրավեր նետել մյուս դասարանին՝ ինքնուրույն, առարկայական ուսուցչի կամ դասղեկների աջակցությամբ:
 
Բոոր դասարանների ԹՈՓ-ը մեկ առարկայից
Screenshot_12_3.png
 1. Համոզվեք, որ ընտրել եք դպրոցի դասարանների ԹՈՓ-ը։
 2. Ձեր ուսումնական հաստատությունն ու երկիրն ավտոմատ կընտրվեն։
 3. Համոզվեք, որ ընտրված է «Բոլոր դասարանները»։
 4. Ընտրեք առարկան, օրինակ՝ «Հանրահաշիվ»։
Դուք գտնվում եք Ձեր ուսումնական հաստատության այն դասարանների ԹՈՓ-ում, որոնցում առկա է «Հանրահաշիվ առարկան»։
  
Այստեղ ավտոմատ կուտակվում են բոլոր միավորները, որոնք աշակերտը վաստակում է՝ «Առարկաներ» բաժնից կատարելով իր դասարանի համար նախատեսված «Հանրահաշիվ» առարկայի առաջադրանքները։
 
Օրինակ՝
 • \(9\)Ա-ի համար հաշվարկվում են «Հանրահաշիվ, \(9\)-րդ դասարան» առարկայի միավորները;
 • \(11\)Գ-ի համար հաշվարկվում են «Հանրահաշիվ, \(11\)-րդ դասարան» առարկայի միավորները;
 • \(7\)Ա-ի համար հաշվարկվում են «Հանրահաշիվ, \(7\)-րդ դասարան» առարկայի միավորները։
Այսպիսով, ուսումնական հաստատության բոլոր դասարանները կարող են մրցել ընդհանուր ԹՈՓ-ում՝ ըստ կոնկրետ առարկայի ուսումնական ծրագրի յուրացման որակի և այդ առարկայից ճիշտ կատարած առաջադրանքների և թեստերի քանակի։
 
Այդպիսի մրցույթ աշակերտները կարող են կազմակերպել ինքնուրույն՝ առարկայական ուսուցչի աջակցությամբ կամ նախաձեռնությամբ, կամ դասղեկների աջակցությամբ կամ նախաձեռնությամբ։
 
Ուշադրություն
ԻմԴպրոց կայքի ԹՈՓ-երում կուտակվում են աշակերտների՝ միայն «Առարկաներ» բաժնում ցուցաբերած գործունեության արդյունքները։ «Ստուգողական աշխատանքներ» բաժնի արդյունքները ԻմԴպրոց կայքի ԹՈՓ-երում չեն հաշվարկվում։
 
Այս տրամաբանությունը ներդրված է, որպեսզի աշակերտները կարողանան ինքնուրույն, իրենց նախաձեռնությամբ, առանց ուսուցչի ուղղակի միջամտության մրցել ԹՈՓ-երում և բարձրացնել իրենց վարկանիշը։ ԻմԴպրոց կայքի ԹՈՓ բաժինը միտված է աշակերտներին մղել ինքնուրույնության, ինքնակրթության և սեփական ունակությունների զարգացման։
 
Քանի որ «ԹՈՓ» բաժինը ԻմԴպրոց կայքի գլխավոր մոտիվացնող բաժինն է, ապա աշակերտներին տրվում է նախաձեռնողականության և ինքնուրույն մրցելու ու կատարելագործվելու հնարավորություններ։ Ընդ որում, ստուգողական և տնային աշխատանքները, որոնք, որպես կանոն, պարտադիր են, մրցույթներում չեն հաշվարկվում։ Մրցույթի կարևոր հանգամանքն այն է, որ աշակերտը կարող է ղեկավարել իր առաջխաղացումը։
 
Վերոգրյալ կանոնը գործում է ԻմԴպրոց կայքի բոլոր ԹՈՓ-երի համար։