Մեթոդական հանձնարարականներ

Ուսումնական ձեռնարկներ

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Աշակերտի կողմից ԻմԴպրոց կայքի վարժանքների ինքնուրույն կատարում Այս տեսությունից ուսուցիչն իմանում է, թե ի՞նչ է ԻմԴպրոց կայքի «Վարժանքի աշխատակարգը», ի՞նչն է վարժանքի աշխատակարգում անհատական պարապմունքների ժամանակ բարձրացնում ուսուցանվողների մոտիվացիան, ինչպե՞ս է ճիշտ պատասխաններին և լուծումներին հասանելիությունը նպաստում ուսումնառության մոտիվացիան
2. ԻմԴպրոց կայքում ինչպե՞ս է կառուցված համադասարանցիների ԹՈՓ-ը ՈՒսուցչին առաջարկվում է վերհիշել ԻմԴպրոց կայքում միավորների հավաքման հիմնական սկզբունքները։ Բացատրվում է, թե ի՞նչ է նշանակում «ԻմԴպրոց կայքի համադասարանցիների ԹՈՓ-ը» և ինչպե՞ս է այն կառուցված
3. ԻմԴպրոց կայքի ԹՈՓ-երի կիրառումը գնահատականի բարձրացման գործընթացում ՈՒսուցիչն իմանում է, թե ինչպե՞ս է ԻմԴպրոց կայքի վարկանիշային համակարգը նպաստում առաջադիմության որակական բարելավմանը, ինչպես նաև ինչպե՞ս և ինչպիսի՞ տվյալների հիման վրա կարելի է բարձրացնել գնահատականը կամ գնահատել սովորողին
4. Ներդասարանային մրցույթների կազմակերպում Տրվում են գործնական խորհուրդներ ԻմԴպրոց կայքի համադասարանցիների ԹՈՓ-ի կիրառմամբ արտադասարանական գործունեության կազմակերպման վերաբերյալ։ Բացատրվում են ԻմԴպրոց կայքի առավելությունները որպես ուսուցչի համար հարմար գործիք