Մեթոդական հանձնարարականներ

Ուսումնական ձեռնարկներ

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Ինչպիսի՞ն է ԻմԴպրոց կայքի ուսումնական հաստատությունների ԹՈՓ-ը Ներմուծվում է «ԻմԴպրոց կայքի ուսումնական հաստատությունների ԹՈՓ» հասկացությունը։ Բացատրվում է, թե ուսումնական հաստատություններն ինչպե՞ս կարող են մրցել ցանկացած բնակավայրի, մարզի, երկրի մակարդակով
2. «Մարտահրավեր»։ Մրցույթ տարբեր դպրոցների աշակերտների և դասարանների միջև ԻմԴպրոց կայքի էլեկտրոնային կրթական պաշարների հենքի վրա դիտարկվում են տարբեր դպրոցների դասարանների և աշակերտների միջև մրցույթների գործնական եղանակներ