Տվյալ առաջադրանքը կօգնի ավելի լավ կողմնորոշվել «Առարկայի յուրացում» հաշվետվությունում։
 
Առաջադրանքում բերված առարկաներին ծանոթանալուց հետո պատասխանեք հարցերին։
Օրինակ
Մուտք գործեք «Հանրահաշիվ, \(8\)-րդ դասարան» առարկա հետևյալ հղումով:
 
Քանի՞ ենթաթեմա պետք է կատարի համապատասխան դասարանի աշակերտը տվյալ առարկան \(100\) %-ով յուրացնելու համար։ Ենթաթեմաները նշանակված են արաբական թվանշաններով։

Պատասխանը գրառեք թվերով․ \(40\)
1. Մուտք գործեք «Աշխարհագրություն, \(7\) -րդ դասարան» առարկան հետևյալ հղմամբ՝ http://www.imdproc.am/p/ashkharhagrutyun#program-7-dasaran
 
Քանի՞ թեմա պետք է կատարի համապատասխան դասարանի աշակերտը տվյալ առարկան \(100\) %-ով յուրացնելու համար։ Թեմաները նշանակված են հռոմեական թվանշաններով։
 
Պատասխանը գրառեք թվերով․
 

2.
 Մուտք գործեք «Ինֆորմատիկա, \(6\)-րդ դասարան» առարկան հետևյալ հղմամբ՝ http://www.imdproc.am/p/informatika#program-6-dasaran
 
Քանի՞ ենթաթեմա պետք է կատարի համապատասխան դասարանի աշակերտը տվյալ առարկան \(100\) %-ով յուրացնելու համար։ Ենթաթեմաները նշանակված են արաբական թվանշաններով։
 
Պատասխանը գրառեք թվերով․