Ինչպե՞ս է հաշվարկվում գնահատականը «ԻմԴպրոց» կայքում
Ուսուցիչը կարող է ինքնուրույն ընտրել առաջադրանքի գնահատման համակարգը՝ ելնելով ԻմԴպրոց կայքի հաշվետվություններից։

Ստորև բերված աղյուսակում ներկայացվում են առաջարկվող գնահատականները։
Ինչպե՞ս է հաշվարկվում առաջարկվող գնահատականը ԻմԴպրոց կայքի «Սովորողների արդյունքները» բաժնում:
 
Գնահատական
  Տոկոս*
Ենթաթեմայի յուրացման մակարդակները
\(5\)
\(87-100\)%
բարձր
\(4\)
\(66-86\)%
լավ
\(3\)
\(42-65\)%
բավարար
\(2\)
\(2-41\)%
անբավարար
\(1\)
\(0-1\)%
կատարված չէ

*Առարկայի/թեմայի/ենթաթեմայի բոլոր առաջադրանքների համար տրվող հնարավոր առավելագույն միավորներից վաստակած միավորների քանակը։ 

**Ուշադրություն․ «Առարկաներ» բաժնում և սովորողի հանրային պրոֆիլում գնահատականն այլ կերպ է հաշվարկվում։ Առավել մանրամասն կարդացեք հետևյալ հղումով։