«Թեմայի յուրացում» հաշվետվություն
Դուք կարդացիք «Առարկաների յուրացում» տեսությունը և այժմ գտնվում եք առարկայի հաշվետվության բաժնում։
 
Առարկայի հաշվետվության մեջ սեղմեք թեմայի անվան դիմաց դրված «աչք» նշանի վրա։

Снимок12.JPG
 
Դուք տեսնում եք «Թեմայի յուրացում» բաժնի հաշվետվությունը։
 
Снимок13-1.JPG
 
Մեր պարագայում թեման արդեն ավտոմատ ընտրված է ②։
Դուք կարող եք դիտել թեմայի յուրացման հաշվետվությունը՝ շրջանցելով «Առարկայի յուրացում» բաժինը։
 • Դրա համար տեղաշարժման ընտրացանկում սեղմեք «Թեմայի յուրացում» տարբերանշանի վրա ①։
 • Այնուհետև որոնեք անհրաժեշտ թեման ② և դասարանը ③։
 • Անհրաժեշտության դեպքում զտիչում մասնակից ընտրեք ④։
Դուք դիտում եք ընտրված դասարանի հաշվետվությունն ըստ «Թեմայի յուրացման»։ 
  
Снимок11.JPG
 
Աղյուսակում արտապատկերվում են հետևյալ տվյալները․ 
 • Սովորողներ ①;
 • Թեմայի շրջանակներում կատարված առաջադրանքների և թեստերի տոկոսը ②;
 • Փորձերի քանակը ③։ Ենթադրենք թեմայում առկա է \(10\) առաջադրանք։ Եթե սովորողը յուրաքանչյուր առաջադրանքը կատարել է մեկական անգամ, ապա փորձերի քանակը կլինի «\(10\)»;
 • Առաջադրանքներից յուրաքանչյուրի յուրացման տոկոսը ④ հաշվարկվում է հետևյալ բանաձևով`
Յուրաքանչյուր տիպի առաջադրանքիյուրացման%=տվյալ տեսակի առաջադրանքներից վաստակած միավորների գումարըտվյալ տեսակի առաջադրանքներից վաստակած միավորների առավելագույն քանակը 
Անմիջապես կարելի է տեսնել նաև ուսուցողական թեստերի լավագույն արդյունքը (դրանք առկա են «Առարկաներ» բաժնի յուրաքանչյուր ենթաթեմայի «Թեստեր» բաժնում);  
 • Թեմայի վրա ծախսված ժամանակը ⑤;
 • Դասարանի միջին ցուցանիշը ⑥։
Լրացուցիչ գործողություններ
 • Հաշվետվությունում յուրաքանչյուր սյունակ կարելի է մեծացնել կամ փոքրացնել՝ մկնիկի ցուցիչը մոտեցնելով սյունակների սահմանագծին։
Снимок10.JPG
 • Դուք կարող եք զտել տվյալներն ըստ ցանկացած սյունակի՝ սեղմելով սյունակի անվանման վրա։ 
   
 •  Снимок7.JPG կոճակը հնարավորություն է տալիս տպել հաշվետվությունը։ 
   
 • Снимок8.JPG հնարավորություն է տալիս հաշվետվությունը պահպանել \(PDF\) ձևաչափով։