Մեթոդական հանձնարարականներ

Ուսումնական ձեռնարկներ

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. «Սովորողների արդյունքներ» ներդիրը դասարանի պորտֆոլիոյում Ուսուցիչն իմանում է, թե ինչպես տեսնի դասարանի ակտիվությունը և հաջողություններն ըստ առարկայի