Լրացրեք նախադասությունները:
 
Բառերը գրեք քերականորեն ճիշտ:
 
1. Եթե Ձեզ այլևս պետք չէ բացված ներդիրը, ապա այն կարող եք փակել՝ սեղմելով վերևի աջ անկյունում գտնվող խաչի վրա:
 
2. Պահպանված ինտերնետային էջերը ցանկացած պահի Դուք կարող եք գտնել վահանակից: