«Իմդպրոց» կայքին վերաբերվող հարցերից յուրաքանչյուրի համար ընտրել մեկ ճիշտ պատասխան:
  
1. Կայքի գլխարկը
 
 
2. ԻմԴպրոց կայքում կապույտ գույնով գրված տեքստը