Սուսաննա Գյուլբագյան

ՈՒսումնական հաստատություն

3Դ դասարան

Միավորներ համադասարանցիների ԹՈՓ-ում՝

1225

Առաջադրանքներից և թեստերից վաստակած միավորներ՝

1225

Տեղը համադասարանցիների ցանկում

Դասընթացներ

«Մաթեմատիկա» առարկայից Հավաստագիր՝ տրված դասընթացի 40% յուրացվածությունից հետո
«Մայրենի» առարկայից Կարգավիճակ՝ Ակտիվացված է

Արդյունքներ և գնահատականներ

գնահատական 8 , առաջադրանքների ավելի քան 25%
գնահատական 7 , առաջադրանքների ավելի քան 25%