Սուսաննա Այվազյան

ՈՒսումնական հաստատություն

5Ա դասարան

Միավորներ համադասարանցիների ԹՈՓ-ում՝

89

Առաջադրանքներից և թեստերից վաստակած միավորներ՝

3651

Տեղը համադասարանցիների ցանկում

Արդյունքներ և գնահատականներ

գնահատական 6 , առաջադրանքների ավելի քան 50%
գնահատական 8 , առաջադրանքների ավելի քան 25%
գնահատական 8
գնահատական 8 , առաջադրանքների ավելի քան 50%
գնահատական 6
գնահատական 10 , կատարված առաջադրանքներ 100%