Astxik Qrdoyan

ՈՒսումնական հաստատություն

5Ա դասարան

Միավորներ համադասարանցիների ԹՈՓ-ում՝

493

Առաջադրանքներից և թեստերից վաստակած միավորներ՝

500

Տեղը համադասարանցիների ցանկում

Արդյունքներ և գնահատականներ