Մարիա Թադևոսյան

ՈՒսումնական հաստատություն

4Դ դասարան

Միավորներ համադասարանցիների ԹՈՓ-ում՝

3592

Առաջադրանքներից և թեստերից վաստակած միավորներ՝

3592

Տեղը համադասարանցիների ցանկում

Դասընթացներ

«Մաթեմատիկա» առարկայից Կարգավիճակ՝ Ակտիվացված է
«Մայրենի» առարկայից Կարգավիճակ՝ Ակտիվացված է

Արդյունքներ և գնահատականներ

գնահատական 10 , կատարված առաջադրանքներ 100%
գնահատական 10 , առաջադրանքների ավելի քան 75%
գնահատական 10 , կատարված առաջադրանքներ 100%