Ալեն Դավթյան

ՈՒսումնական հաստատություն

4/2 դասարան

Միավորներ համադասարանցիների ԹՈՓ-ում՝

642

Առաջադրանքներից և թեստերից վաստակած միավորներ՝

649

Տեղը համադասարանցիների ցանկում

Արդյունքներ և գնահատականներ

գնահատական 7 , առաջադրանքների ավելի քան 25%