Ալեն Դավթյան

ՈՒսումնական հաստատություն

5/2 դասարան

Միավորներ համադասարանցիների ԹՈՓ-ում՝

33

Առաջադրանքներից և թեստերից վաստակած միավորներ՝

747

Տեղը համադասարանցիների ցանկում

Արդյունքներ և գնահատականներ

գնահատական 7 , առաջադրանքների ավելի քան 25%