Noemi Narsesian

ՈՒսումնական հաստատություն

2/2 դասարան

Միավորներ համադասարանցիների ԹՈՓ-ում՝

518

Առաջադրանքներից և թեստերից վաստակած միավորներ՝

548

Տեղը համադասարանցիների ցանկում

Արդյունքներ և գնահատականներ

գնահատական 9 , առաջադրանքների ավելի քան 25%