Լեյլի Խաչատրյան

ՈՒսումնական հաստատություն

9/9 դասարան

Միավորներ համադասարանցիների ԹՈՓ-ում՝

96

Առաջադրանքներից և թեստերից վաստակած միավորներ՝

873

Տեղը համադասարանցիների ցանկում

Արդյունքներ և գնահատականներ

գնահատական 9 , առաջադրանքների ավելի քան 25%
գնահատական 9 , առաջադրանքների ավելի քան 25%