1. Միանդամներ

  1. Թվաբանական և հանրահաշվական արտահայտություններ, դրանց թվային արժեքները

  2. Բնական ցուցիչով աստիճան

  3. Միանդամներ

  4. Նման անդամների միացում

  5. Միանդամների բազմապատկումը և աստիճան բարձրացումը

 2. Բազմանդամներ

  1. Բազմանդամներ, հիմնական գաղափարները

  2. Բազմանդամների գումարումը և հանումը

  3. Միանդամների և բազմանդամների արտադրյալը

  4. Բազմանդամների բազմապատկում

 3. Կրճատ բազմապատկման բանաձևեր

  1. Նույնություններ

  2. Կրճատ բազմապատկման բանաձևեր

 4. Բազմանդամի վերլուծումը արտադրիչների

  1. Բազմանդամի վերլուծումը արտադրիչների

  2. Ընդհանուր արտադրիչի դուրս բերումը փակագծերից

  3. Խմբավորման եղանակ

  4. Կրճատ բազմապատկման բանաձևերի կիրառումը

  5. Լրիվ քառակուսի առանձնացնելու եղանակ

  6. Կոմբինացված եղանակ

 5. Մեկ անհայտով գծային հավասարումներ

  1. Առաջին աստիճանի մեկ անհայտով հավասարումներ

  2. Մեկ անհայտով գծային հավասարումներ

  3. Առաջին աստիճանի հավասարման բերվող տեքստային խնդիրներ

 6. Բազմություններ

  1. Բազմության տարրեր, ենթաբազմություն

  2. Բազմությունների միավորումը և հատումը

  3. Թվային բազմություններ

 7. Գաղափար ֆունկցիայի մասին

  1. Ուղիղ և հակադարձ համեմատականություն

  2. Գաղափար ֆունկցիայի մասին, ֆունկցիայի տրման եղանակները

  3. Ուղիղ համեմատականության ֆունկցիան և նրա գրաֆիկը

  4. Գծային ֆունկցիան և նրա գրաֆիկը