Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Արտադրյալն աստիճանի տեսքով

Բարդություն հեշտ

1.8
2. Աստիճանի հիմքը և աստիճանացույցը

Բարդություն հեշտ

2
3. Երկանդամի աստիճանը

Բարդություն հեշտ

1.5
4. Աստիճանի հիմքը և աստիճանացույցը

Բարդություն հեշտ

2
5. Հավասար արտադրիչների արտադրյալը

Բարդություն հեշտ

1
6. Միևնույն արտադրիչների արտադրյալը

Բարդություն հեշտ

1
7. Թվի աստիճան (ցուցիչ)

Բարդություն հեշտ

2
8. Թվի աստիճան (հիմք)

Բարդություն հեշտ

2
9. Աստիճանի արժեքը (սովորական կոտորակ)

Բարդություն հեշտ

2
10. Քառակուսու մակերեսը

Բարդություն հեշտ

2
11. Թվի քառակուսի (թվից առաջ մինուսի նշան)

Բարդություն հեշտ

1
12. Թվային անհավասարություններ, համեմատում

Բարդություն հեշտ

1
13. Տասնորդական կոտորակների աստիճան բարձրացումը

Բարդություն հեշտ

1
14. Ամբողջ թվերի աստիճանի բարձրացումը

Բարդություն հեշտ

1
15. Աստիճանի և պարզ թվի արտադրյալ

Բարդություն միջին

3
16. Արտադրյալ (ամբողջ թվեր)

Բարդություն միջին

3
17. Արտադրյալների տարբերությունը

Բարդություն միջին

4

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար