Բարդության աստիճանը
00:05:00
1. Արտադրյալն աստիճանի տեսքով 1.8Մ.
2. Աստիճանի հիմքը և աստիճանացույցը 2Մ.
3. Թվի աստիճան (ցուցիչ) 2Մ.
4. Աստիճանի արժեքը (սովորական կոտորակ) 2Մ.
5. Քառակուսու մակերեսը 2Մ.
6. Ամբողջ թվերի աստիճանի բարձրացումը 1Մ.
7. Աստիճանի և պարզ թվի արտադրյալ 3Մ.