Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Բնական ցուցիչով աստիճան, դրա հատկությունները Սահմանվում է բնական ցուցիչով աստիճանի հասկացությունը

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Արտադրյալն աստիճանի տեսքով 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1.8Մ. Արտադրյալը` ըստ սահմանման գրել աստիճանի տեսքով
2. Աստիճանի հիմքը և աստիճանացույցը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Աստիճանի հիմքի և աստիճանացույցի որոշումը
3. Երկանդամի աստիճանը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1.5Մ. Երկանդամների արտադրյալի գրառումը աստիճանի տեսքով
4. Աստիճանի հիմքը և աստիճանացույցը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Աստիճանի հիմքի և աստիճանացույցի որոշումը
5. Հավասար արտադրիչների արտադրյալը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Աստիճանի ներկայացումը միևնույն արտադրիչների արտադրյալի տեսքով
6. Միևնույն արտադրիչների արտադրյալը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Աստիճանի ներկայացումը միևնույն արտադրիչների արտադրյալի տեսքով
7. Թվի աստիճան (ցուցիչ) 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Թվի աստիճանի հաշվելը
8. Թվի աստիճան (հիմք) 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Աստիճանի հաշվարկ
9. Աստիճանի արժեքը (սովորական կոտորակ) 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Աստիճանի հաշվումը տրված հիմքով և ցուցիչով
10. Քառակուսու մակերեսը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Քառակուսու մակերեսի հաշվումը
11. Թվի քառակուսի (թվից առաջ մինուսի նշան) 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Արտահայտության արժեքի հաշվում
12. Թվային անհավասարություններ, համեմատում 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 1Մ. Համեմատում, դնել անհավասարության ճիշտ նշան, խիստ անհավասարություններ
13. Տասնորդական կոտորակների աստիճան բարձրացումը 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 1Մ. Աստիճանի բարձրացում
14. Ամբողջ թվերի աստիճանի բարձրացումը 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 1Մ. Քառակուսի և խորանարդ բարձրացնելը, մինուսը աստիճան չի բարձրացվում
15. Աստիճանի և պարզ թվի արտադրյալ 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Թվի ներկայացումը աստիճանի և պարզ թվի արտադրյալի տեսքով:
16. Արտադրյալ (ամբողջ թվեր) 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Արտահայտության արժեքի որոշում
17. Արտադրյալների տարբերությունը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Արտահայտության թվային արժեքի հաշվարկ

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք «Բնական ցուցիչով աստիճան» թեմայից 00:05:00 հեշտ 13.8Մ. Առաջադրանքներ արտադրյալը աստիճանի տեսքով ներկայացնելու վերաբերյալ

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք «Բնական ցուցիչով աստիճան» թեմայից 00:10:00 հեշտ 15Մ. Առաջադրանք արտադրյալը աստիճանի տեսքով ներկայացնելու վերաբերյալ
2. Ստուգողական աշխատանք «Բնական ցուցիչով աստիճան» թեմայից 00:15:00 միջին 15.3Մ. Առաջադրանքներ երկանդամը աստիճանի տեսքով ներկայացնելու վերաբերյալ