Գրի՛ր xbxbxbxb արտադրյալը աստիճանի տեսքով:
 
Պատասխան՝ xiii