Նշի՛ր աստիճանի հիմքը և աստիճանացույցը:
 
ա) 88
 
բ) -3.613
 
գ) 11892
 
Պատասխան՝
 
ա) Հիմքը հավասար է՝ -ի: Աստիճանացույցը հավասար է՝ -ի:
 
բ) Հիմքը հավասար է՝ -ի: Աստիճանացույցը հավասար է՝ -ի:
 
գ) Հիմքը հավասար է՝
 
 
Աստիճանացույցը հավասար է՝ -ի: