Գրի՛ր արտադրյալն աստիճանի տեսքով:
 
ա) 1111111111
 
բ) 7.47.47.4
 
գ) 111111111111111111
 
Պատասխան՝
 
ա) ii
 
բ) ii
 
գ) iii