Նշի՛ր x+b2 աստիճանի հիմքը և աստիճանացույցը:
 
Հիմքը հավասար է՝
 
Աստիճանացույցը հավասար է՝