Ներկայացրու՛ k+t4 աստիճանը միևնույն արտադրիչների արտադրյալի տեսքով:
 
Ընտրի՛ր ճիշտ պատասխանը՝