Հաշվի՛ր աստիճանի արժեքը, եթե դրա հիմքը հավասար է՝ 45, իսկ աստիճանացույցը հավասար է՝ 4:
 
Ընտրի՛ր ճիշտ պատասխանը: