Տեսություն

Առաջադրանքներ

Թեստեր

1. Վարժանք «Միանդամներ» թեմայից

Բարդություն հեշտ

5.5

Նյութեր ուսուցչի համար