Գտիր ճիշտ պատասխանը:
  
Հետևյալ 0,2a25b5 միանդամի կատարյալ տեսքն է՝