Լուծիր x8x18x=1 հավասարումը՝ նախապես պարզեցնելով ձախ մասը: