Ուղղանկյան կողմերը հարաբերվում են ինչպես 1:3-ի: Գտիր ուղղանկյան կողմերը, եթե նրա մակերեսը հավասար է 27 մ2:
 
Ուղղանկյան կողմերը հավասար են  \(մ\) և  \(մ\):