Ուղղանկյունանիստի հիմքի երկարությունը 4 անգամ մեծ է լայնությունից, իսկ ուղղանկյունանիստի բարձրությունը 5 անգամ մեծ է հիմքի լայնությունից: Հաշվիր ուղղանկյունանիստի չափերը, եթե նրա ծավալը հավասար է 160դմ3:
 
(Պատասխանը գրիր հետևյալ հերթականությամբ՝ երկարություն, լայնություն, բարձրություն)
  
Ուղղանկյունանիստի չափերը հավասար են՝ \(դմ\),  \(դմ\) և  \(դմ\):