Միանդամները ներկայացրու կատարյալ տեսքով և ընտրիր այն միանդամները, որոնց տառային մասերը համընկնում են: 
 
1)5p84k2)k4p29k5p123)12k142p94)8pk0.25k45)4k9p140.25
 
Միանդամների կատարյալ տեսքը՝ 
 
1)ikpi2)ikipi3)ikipi4)ikip5)ikipi 
 
 և  համարներով միանդամների տառային մասերը համընկնում են: