Բարդության աստիճանը
00:10:00
1. Միանդամի գործակիցն ու աստիճանը 2Մ.
2. Միանդամի գործակիցն ու աստիճանը (աղյուսակի լրացում) 1.5Մ.
3. Հանրահաշվական արտահայտության արժեքը, արտադրյալ 1Մ.
4. Միանդամի կատարյալ տեսքը 1Մ.