Որոշիր ճիշտ պատասխանը:
 
xy6x միանդամի կատարյալ տեսքն է՝